สพม.35 พัฒนาระบบควบคุมภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มอำนวยการ  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ โดยมีนางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ครั้งนี้ นางสังวาร วังแจ่ม คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และแนวทางในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
สุทัศชัย จันโท
พนักงานราชการ/ภาพ
อริญา วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ