ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ รับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน จากผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13

               วันที่  28  สิงหาคม   2562   เวลาประมาณ   08 .39  น.  นายชูเกียรติ  วิเศษเสนา   ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่ 13   ออกนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน (ระยะ 3 เดือน  มิถุนายน  – สิงหาคม  2562) ณ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์  สังกัด  สพป.สุรินทร์ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมี นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.ร.ร. คณะครู จาก ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับการมาประเมินในครั้งนี้