สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดการอบรมโครงการสนับสนุนครูจัดทำสื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนครูจัดทำสื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่านออกเขียนได้ โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและเครือข่ายศรีรัตน์พัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ