สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม กล่าวรายงานโดยนายสมพร สารบรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน วัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของ สพฐ. วิทยากรได้รับเกียรติจากนายบัณจง อัครประชะ ผอ.รร.บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 139 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด