สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธิปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธิปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2562 โดยมีนายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธี จากนั้นได้กล่าวขอบคุณ ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด