สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ในการนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 12 เป็น 1 ใน 5 ของ สพป. นำเสนอผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์ ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กทม. คลิ๊กชมภาพทั้งหมด