สพป.ลพบุรี เขต 1 > ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยราชการจากตำรวจ ทหาร มทบ.13 มีการซักซ้อมนักเรียนรับพระราชทานอุปกรณ์กีฬา การตกแต่งนิทรรศการ และมีการปรับปรุงพื้นถนนจากกรมทางหลวง ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)