สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 13 เป็น 1 ใน 5 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นำเสนอผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงประจักษ์ ประจำปี 2562 ระดับประเทศ นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผอ.โรงเรียนบ้านวังขอนสัก อ.ซับใหญ่ ,นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ และน.ส.จริยา  รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3