สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาคัดเลือก “รางวัลครูดีในดวงใจ” และ“รางวัลของคุรุสภา”

วันที่  29  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือก  “รางวัลครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่  17  ประจำปี พ.ศ. 2563  และ “รางวัลคุรุสดุดี” “รางวัลคุรุสภา” “รางวัลครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี  2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2