ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ นายมานะ อักษรณรงค์  อดีต ผอ.รร.อนุบาลบุรีรัมย์ (ที่ปรึกษา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑) ร่วมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงาน ซึ่งมีคณะกรรมการทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยจัดการแข่งขัน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง