สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โดยมีนายอรรถพงษ์  เฟื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชื่นชมคณะครูที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลการพัฒนาศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งฝากข้อคิดให้คณะครูรู้รักสามัคคี สร้างความสมัครสมานในสถานศึกษาเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งเป้าหมายที่ตัวนักเรียนเป็นหลัก

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ