สพป.ชลบุรี เขต ๓ พิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาชีพเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมี นายศิวะ  ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เข้าร่วมในการเปิดศูนย์  โดยศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ณ โรงเรียนเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id