+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ปี 2562 ++++

^^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.0.00 น. นายสุภาพ   กาวิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2562

1.เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2562

2.เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

3.เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน+++

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน