สพป.ตาก เขต 1 จัดประชุมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย Active Learning

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย Active Learning ให้แก่ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือครูวิชาการของโรงเรียน จำนวน 99 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของการเรียนรู้แบบ Active Learning  และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ ตามนโยบายสพฐ. ต่อไป