สภานักเรียนสหวิทยาเขตอิงโขง สพม. 36 จัดกิจกรรม “โครงการอาสาปันน้ำใจให้น้อง”

วันที่ 28 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. สภานักเรียนสหวิทยาเขตอิงโขง สำนักงานเขตจพื้นที่การศึกษามัธญมศึกษา เขต 36  จัดกิจกรรม “โครงการอาสาปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำเเพร่ป่าบง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และตุ๊กตา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการขอรับบริจาค จากนักเรียนในสหวิทยาเขตอิงโขง (รับบริจาคเงิน คนละ 1 บาท ตามความสมัครใจ) /นายประภาส ตั๋นคำ ครูโรงเรียนนครวิทยาคม /ภาพ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว