ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เยี่ยมชมการแข่งขันกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายและบริเวณห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ต่อไป