ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการของชมรมคอมพิวเตอร์ และชมรมสังคมศึกษา

วันที่  30  สิงหาคม  2562   เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิทยาการคำนวณ  ด้วยโปรแกรม  scratch”  ซึ่งดำเนินการโดยชมรมคอมพิวเตอร์  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จากนั้นเวลา  10.30  น.  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนครูสังคมศึกษา  ซึ่งดำเนินการโดยชมรมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี