สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน &ประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1”

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับนายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1พร้อมด้วยนายธนัญชัย สายสุด  ผอ.สพป.อำนาจเจริญและคณะจาก สพป.นครพนม เขต 1 /อำนาจเจริญ/มุกดาหาร   จำนวน  30  คน  ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ในวันที่ 29  สิงหาคม 2562   เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  หลังจากนั้นเวลา 10.30  น.  ร่วมกับคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการ สพป.ชัยภุมิ เขต 1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ กับคณะศึกษาดูงาน   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  และเวลา 13.00 น. ได้ประชุม  พบปะพูดคุย  ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว รวมทั้งมอบนโยบายให้แก่บุคลากรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการประชุมบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ครั้งที่ 3/2562