สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับมอบทุนการศึกษา BAM จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 108,000 บาท ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านโนน (รัฐประชาสงเคราะห์) อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านสะพุง อำเภอน้ำเกลี้ยง บ้านมะกรูด อำเภอกันทรารมย์ และโรงเรียนบ้านโพนงาม อำเภอโนนคูณ โดยมี นายชาตรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการสำนักงานอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ มีนายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

นายชาตรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการสำนักงานอุบลราชธานี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ยึดถือนโยบายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน มีการส่งเสริและเพิ่มประสิทธิภาพกรดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสีย และฟื้นฟูธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น “องค์กรไทย เพื่อสังคมไทย” อีกหนึ่งนโยบายหลักที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นก็คือ การช่วยเหลือและร่วมพัฒนาสังคม ด้วยการจัดโครงการ รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด สำหรับกิจกรรมในวันนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา BAM ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยกำหนดมอบทุนปีละ 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท มีการจัดสรรจำนวนทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และหวังว่าทุนการศึกษานี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสานฝันให้เด็กๆ มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมกันนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ยังมอบหนังสือเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันนี้ ซึ่งการมอบทุนการศึกษานั้น สามารถเสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ได้หลายอย่าง อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัว ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตนหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป////////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang