เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การเลือกสรรพนักงานราชการส่วนกลาง สังกัด สพฐ. โดยการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การสอบคัดเลือกในวันนี้ เป็นการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ที่ สพฐ.เปิดรับสมัคร จำนวน 19 อัตรา แบ่งเป็น นักวิชาการศึกษา 9 อัตรา พนักงานธุรการ 5 อัตรา พนักงานบันทึกข้อมูล 3 อัตรา และช่างครุภัณฑ์ 2 อัตรา โดยผู้มีสิทธิ์สอบในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการศึกษา 939 ราย พนักงานธุรการ 29 ราย พนักงานบันทึกข้อมูล 8 ราย และช่างครุภัณฑ์ 2 ราย รวมผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 978 ราย

“สำหรับการสอบครั้งนี้เป็นการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในหัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบวันนี้พบว่าการจัดสอบสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย มีมาตรการตรวจสอบที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ไร้การทุจริต ซึ่งเป็นสิ่งที่ สพฐ. เน้นย้ำมาโดยตลอด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียนแล้ว จะมีการประกาศผลผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

อัจฉรา ข่าว