ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  ทั้งนี้ยังมีนายวีรพล  สารบรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  ท่านผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน และร่วมสมทบผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้   ยอดรวมผ้าป่า เป็นเงินทั้งสิ้น   387,709  บาท