ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร”หนองแวงเกมส์”

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร “หนองแวงเกมส์” ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) กล่าว รายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการออกกำลังกาย มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและการแสดงออกถึงความสามารถในเชิงกีฬา โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  8 โรงเรียน นักกีฬาจำนวน 977 คน ได้รับงบสนับสนุนจากโรงเรียนในเครือข่ายตำบลบ้านเพชร