ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธิเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการตามกรอบงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการตามกรอบงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ  ห้องดุษฎี  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธี สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งหมด จำนวน 528 คน