สพม.39 ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “พายุโพดุล”

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 มอบหมายให้นายอมร อ่อนสี ผอ.โรงเรียนวังทองพิทยาคม รักษาราชการแทน ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเขตอำเภอวังทองและบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.39 และประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ จุดบริเวณหอประชุมโรงเรียนวังทองพิทยาคม และจุดบริเวณปั้ม PT หน้าอำเภอวังทอง  ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนัก เนื่องจากพายุ “โพดุล” ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หลากลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบเส้นทางการคมนาคมถูกตัดขาด และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมายังสถานศึกษาได้ ทำให้ต้องปิดโรงเรียนนั้น

 

ซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา.กอศ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารอาชีวศึกษานำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่มมอบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.39 และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อีกด้วย