นักเรียนกระบี่ คว้ารางวัล 3 รางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติฮ่องกงปี2019 รอบ Final (Hongkong Mathematical Olympiad 2019 : HKIMO 2019)

นายสุเทพ  เปียกบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดเผยว่า  เด็กชายฉัตรดนัย     ลิ้มศิริรังสรรค์  นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เด็กชายธัญ  ทองหนูน  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   และเด็กหญิงบุริศรา   ทวีวชิรา   นักเรียนนานาชาติกระบี่   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ระดับชั้นปฐมวัย   ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติฮ่องกง ปี2019 รอบ Final   (Hongkong Mathematical Olympiad 2019  : HKIMO 2019) ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียน Ling TO คาทอลิค   เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม   2562  และรับรางวัลที่  Asia world Expo เขตปกครองพิเศษฮ่องกง   เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562  มีผู้เข้าสอบจากหลายประเทศ  เช่น  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ยูเครน ไต้หวัน  ฯลฯ  โดยใช้ข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด   โดยนักเรียนจาก 2 ใน 3 คน คือ เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ และเด็กชายธัญ  ทองหนูน  ได้สิทธิไปแข่งขันระดับโลก World International Mathematical Olympiad Final 2019 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  27-30  ธันวาคม 2562
ทั้งนี้  นักเรียนทั้ง 3 คน ของจังหวัดกระบี่  ได้เข้าร่วม รายการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad ที่โรงเรียนสิงคโปร์แมท  จังหวัดกระบี่  และยังมีนักเรียนจากภูมิภาคอื่น ๆ  เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติตามศูนย์การเรียนอื่น ๆ ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น  และกรุงเทพมหานคร  เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ได้รับรางวัลในรอบคัดเลือก (Heat Round) จะได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันรอบสุดท้าย  (Final Round)   ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง   ในวันที่ 31 สิงหาคม  2562 และหากได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้สิทธิไปแข่งขันระดับโลก World International Mathematical Olympiad Final 2019 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่  27-30  ธันวาคม 2562 ต่อไป
ข่าว..พัชรี  ชอบงาม / ภาพ….นางบุษนีย์ ภูมิภมร