สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 จัดอบรมการใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)

       วันที่  3  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้โปรแกรม GSP  ( The Geometer’s Sketchpad )  การอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ได้รับความรู้และแนวทางในการประยุกต์ใช้เรื่องของโปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   และนำไปประยุกต์ใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้   ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิกชมรมคณิตศาสตร์  จำนวน 100 คน   โดยนางสมพร  แพนลา  ครูโรงเรียนวัดปากแพรก  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนางสุจิตรา  เกตุแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแหน  เป็นวิทยาการให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2