สพม.9 ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และปฏิญาเขตสุจริต ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2562

สพม.9 ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และปฏิญาเขตสุจริต ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2562