โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบอาคารโรงอาหารและห้องน้ำ อุปกรณ์กีฬา การเกษตร จำนวน ๕๖๕,๐๐๐ บาท โครงการ รวมหัวใจให้บ้านเกิด จากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ บริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด นำโดย  นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ (Chief Executive Office : CEO)  นายเรืองเวช วิทวัสการเวช (Head Of BHR) นายสุวินัย เจียวรัมย์  พนักงานบริษัทฯ  ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไทร พร้อมคณะ ได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารและห้องน้ำ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเกษตร โครงการ “รวมหัวใจให้บ้านเกิด” โรงเรียนบ้านหนองไทร ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ รับมอบโดย นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้แทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู  และแขกที่มาเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)