เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ที่โรงเรียนบ้านโยนช้า อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการตรวจสอบพบว่า อาคารสำนักงานได้รับความเสียหายจากหลังคารั่ว  พื้นผนังอาคารเสียหาย เพดานหลังคาหลุดออกมา อาคารเกษตรชั่วคราวพังได้รับความเสียหาย อาคารเรียนรางน้ำผุพังหลุดลงมา โดยกำชับขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน และจัดทำหนังสือของบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่อไป