สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 120 ราย โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 110 ราย ลูกจ้างประจำ 10 ราย (เป็นสมาชิก กบข. 45 ราย ไม่เป็นสมาชิก กบข. 65 ราย , สมาชิก กสจ. 10 ราย) ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 ห้องประชุมซอมพอ รร.อนุบาลลำพูน อ.เมือง  จ.ลำพูน