++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมผอ.สพป. ทั่วประเทศ++

^^^  วันอังคารที่ 3  กันยาย 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งร่วมประชุมระหว่างวันที่ 3-5  กันยายน 2562  ณ  โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.พุฒชาด   จันทร์ดำค่า+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน