สพป.พิษณุโลก เขต 2 รุดช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักประสบอุทกภัยเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ สำรวจ มอบเงินบริจาค จำนวน 13,100 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคซึ่งได้รับบริจาค จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงณัฐณิชา บางเบิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ซึ่งบ้านพักประสบอุทกภัยจากพายุ โพดุล ทำให้บ้านพักพังทั้งหลัง ข้าวของเครื่องใช้เสียหายทั้งหมด
ด.ญ.ณํฐณิชา บางเบิด อาศัยอยู่กับบิดามารดา นายเอกพงษ์ บางเบิด น.ส.ขวัญฤทัย ตะเพียนทอง อาชีพทำไร่ และรับจ้างทั่วไป ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก จากพายุ โพดุล ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่ม ตลอดทั้งวัน บ้านพักของด.ญ.ณํฐณิชา บางเบิด ซึ่งเป็นบ้านไม้ ยกพื้นสูง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำคลองชมพู   ถูกกระแสน้ำพัดพักลงทั้งหลัง ข้าวของเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันไปอาศัยอยู่กับญาติในหมู่บ้านชมพู
ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา บริจาคทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.ณํฐณิชา บางเบิด ได้ที่ ผอ.กมล สุมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง โทรศัพท์ 081-3793691 คุณครูสุทธินี ขาวรัตนพันธุ์ คุณครูวราภรณ์ ขำมี ครูประจำชั้น โทรศัพท์ 081-6819579