ผอ./รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  1    เข้าร่วมประชุมการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เพื่อรับมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากนายสุเทพ  ชิตยวงษ์   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขื้นพื้นฐาน