++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 35/2562++

<< วันนี้ เวลา 07.30 น.  นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 35/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม conference ชั้น 1 หน้าห้องผู้อำนวยการฯ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน