โรงเรียน วชิรป่าซาง สพม.35 ชนะเลิศประชาธิปไตยในโรงเรียนระดับประเทศ

สพม.35 ขอแสดงความยินดดีกับ สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คว้า “ชนะเลิศประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562 พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษาจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 30,000 บาท จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์  เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสภาจำลองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวชิรป่าซาง /ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน