สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ซึ่งเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 ซึ่งเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนยะหริ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา และโรงเรียนบ้านบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี