สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่ ………. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ได้กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว และได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 22 ราย ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (ชั้น 3) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ต่อเนื่องจากการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่