สพป.ชลบุรี เขต 1 Coaching ผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 2 กันยายน 2562  ดร.นิอร  ศรีสุนทร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Coaching) ครั้งที่ 2/2562 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ  ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี