กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.35

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บ้านหนองพัฒนา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ผ่านมา

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย/ภาพ