สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหลุบค่าย

วันที่ 3 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมอบให้นายวรชาติ ชนะพาล วิศวกรโยธาชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหลุบค่าย อำเภอบ้านแท่น เพื่อตรวจสอบสภาพอาคารเรียน ป.1 ฉ ซึ่งมีอายุใช้งาน 38 ปี สภาพชำรุดทรุดโทรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะการใช้อาคารเรียนหลังดังกล่าว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก ในการนี้ มีนางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายดวงดี ภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบค่าย บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป