สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  3  กันยายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  (โครงการ  TFE  (Teams For Education) และ Coaching Team)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี  ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุม  และนายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ  ศึกษาธิการภาค  9  ให้เกียรติร่วมงาน  ณ  โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท  อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี  ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานโครงการหลัก/โครงการรอง  ระดับจังหวัดปราจีนบุรี  ปี 2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน  6  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว  โรงเรียนวัดหาดสูง  โรงเรียนบ้านโนนสูง  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านพระปรง  และโรงเรียนบ้านวังบัวทอง