ทุนการศึกษา Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP)

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ให้นักเรียนไทยจำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่หลักสูตรแพทย์ศาสตร์  จำนวน 1 ทุน และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรม

รายละเอียดดังแนบ