สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2562

บุคลากรทางการศึกษา สพม.39  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ครั้งที่ 35/2562 โดย นายสุศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39