สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑ ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ 

วันที่ 3-5 กันยายน 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑
พร้อมด้วยนายไพบิน เขื่อนแก้วและนายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑
ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ
โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
เพื่อให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กล่าวต้อนรับ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ รวมถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
ผู้ชำนาญการประจำ cluster และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,060 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี