สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.2 – ป.3 และโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านน้ำริน โรงเรียนบ้านป่าขนุน และโรงเรียนบ้านซำหวาย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก