สพป.นราธิวาส เขต 1 ต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 มอบหมายให้ นายประจักษ์ ชูศรี ผอ.รร.อนุบาลนราธิวาส รักษาราชการแทน พร้อมด้วยนางสาวทองกร เตชปัญโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1