พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69

วันที่ 4 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69   ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง เป็นประธานในพิธีฯ / นายดุสิต  ขุมคำ  ครูโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม/ภาพ /  น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว