ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านรังมดแดง

2 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรังมดแดง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี โดยมีนางสาวรุสนานี  ลอเซ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน นิเทศการอ่าน การเขียน ของนักเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจเรียน ฝึกอ่านให้คล่อง ฝึกเขียนให้ลายมือสวย และห่างไกลยาเสพติด สภาพทั่วไปของโรงเรียนสะอาดสวยงามและร่มรื่น ห้องเรียนจัดได้สะอาด และมีสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
http://www.pattani3.go.th