ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประชุมสามัญเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประชุมสามัญเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562  ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคายกลุ่มที่ 2  ณ  โรงแรมพาร์ค แอนด์ พูล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพนักเรียนที่เป็นเป้าหมายหลักต่อไป การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคายกลุ่มที่ 2  ทั้งหมด จำนวน 16 โรงเรียน