สพป.สระแก้ว 2 ต้อนรับ สพป.ฉะเชิงเทรา 2 ศึกษาดูงาน ITA

วันที่ 6 กันยายน 2562 สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยนายบันลือ  กันพงษ์ ศึกษานิทศก์ รก.ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อศึกษาดูงาน การดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.สระแก้ว เขต 2